Sözlükte "ihlal" ne demek?

1. Bozma, zarar vermeihlal

İhlal kelimesinin ingilizcesi

n. breach, contravention, delict, infraction, infringement, intrusion, invasion, transgression
Köken: Arapça